AJPW 08/31/2016 August 31st 2016

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Atsushi AOki vs. Toshiyuki Sakuda
2. Atsushi Maruyama & Masashi Takeda vs. Hikaru Sato & Takayuki Ueki
3. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs. SUSHI & Yohei Nakajima
4. Kento Miyahara vs. Takuya Nomura
5. Kazumi Kikuta & Yoshihisa Uto vs. Naoya Nomura & Yuma Aoyagi
6. Hideyoshi Kamitani vs. Jake Lee

Please log in to write a review