Sendai Girls 07/02/2016 July 2nd 2016

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
 
1. Ayako Hamada vs. Mika Iwata
2. Alex Lee vs. Aiger
3. Hikaru Shida, KAORU & Nyla Rose vs. Hiroyo Matsumoto, Shinobu Kandori & Takako Inoue
4. Hiroe Nagahama & Syuri vs. Cassandra Miyagi & Kyoko Kimura
5. Chihiro Hashimoto & DASH Chisako vs. Aja Kong & Rydeen Hagane
6. (Sendai Girls Championship) Meiko Satomura vs. Io Shirai

Please log in to write a review