DDT 07/20/2014 July 20th 2014

 
$2.99
One
Video Quality:EX
Run Time 2:00

1. Yasu Urano & GENTARO vs. Mikami & ZHI Guang Matsunaga
2. Isami Kodaka vs. Akito
3. Sanshiro Takagi, Taiji Ishimori & Touro Owashi vs. Shuji Ishikawa, Daisuke Sasaki & Gota Ihashi
4. Danshoku Dino, Super Sasadango Machine, Makoto Oishi & DJ Nira vs. Michael Nakazawa, Kazuki Hirata, Hoshitango & Shunma Katsumata
5. (KO-D 6Man Tag Championship) Antonio Honda, Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo vs. KUDO, Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi
6. (KO-D Openweight Championship) Harashima vs. Kenny Omega

Please log in to write a review