DDT 05/31/2015 May 31st 2015

 
$2.99

Video Quality:EX

Run Time:2:00

1. Masa Takanashi, Yukio Sakaguchi & Saki Akai vs. Akito, Yasu Urano & Aja Kong
2. Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi, Devin Sparks & Ric Ellis vs. DJ Nira, Kouki Iwasaki, Tomomitsu Matsunaga & Toru Owashi
3. MIKAMI & Shuji Ishikawa vs. Kazusada Higuchi & Shunma Katsumata
4. Danshuku Dino, Makoto Oishi & Super Sansadango Machine vs. Antonio Honda, Konosuke Takeshita & Hiroshi Fukuda
5. (KO-D 6-Man Tag Championship) Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao vs. Daisuke Sasaki, Kota Ibushi & Suguru Miyatake
6. (KO-D Openweight Championship) HARASHIMA vs. KUDO


Please log in to write a review