Zero1 10/17/14 & 11/24/14 (2 Discs)

 
$5.99

Video Quality:EX

Run Time 3:00

October 17, 2014 - Days of Thunder 2014
1. Minoru Tanaka, Seiki Yoshioka & Shuji Kondo vs. Jason Lee, Takuya Sugawara & YASSHI
2. Hajime Ohara, Kenou & Takeshi Morishima vs. Daemon Ueda, KAMIKAZE & Takuya Sugawara
3. (Z-1 International & World Jr Championship) Mineo Fujita vs. Ikuto Hidaka
4. Katsuhiko Nakajima vs. Yusaku Obata
5. Daisuke Sekimoto & Masato Tanaka vs. Shinjiro Otani & Yoshikazu Yokoyama
6. Ryouji Sai vs. Hideki Suzuki vs. Kohei Sato

November 24, 2014 - Outbreak 2014
1. KAMIKAZE, Kengo & TARU vs. Jason Lee, Rikiya Fudo & Yoshikazu Yokoyama
2. Yusaku Obata vs. Daemon Ueda
3. Kaz Hayashi, Minoru Tanaka & Shuji Kondo vs. Ikuto Hidaka, Mineo Fujita & YASSHI
4. Ryouji Sai vs. Shinjiro Otani
5. (Z-1 International & World Jr Championship) Takuya Sugawra vs. Seiki Yoshioka
6. (NWA I-C Championship) Masato Tanaka & Takashi Sugawara vs. Hideki Suzuki & Kohei Sato


Please log in to write a review