DDT 01/11/2015 January 11th 2015

 
$2.99
New Page 1

Video Quality:EX

Run Time: 2:00

 
January 11, 2015
1. Shunma Katsumata & Ryota Nakatsu vs. Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo
2. MIKAMI vs. Keisuke Ishii
3. (New Year's Annual Rock n Roll Death Match) A. YAZAWA vs. DJ Nira vs. Kazuki Hirata vs. Shoichi Uchida
4. KUDO, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi vs. HARASHIMA, Akito & Yasu Urano

January 12, 2015
1. Ryota Nakatsu vs. Kazusada Higuchi
2. Akito & MIKAMI vs. Makoto Oishi & Shunma Katsumata
3. Konosuke Takeshita vs. Kushinbo Kamen
4. HARASHIMA & Yasu Urano vs. Daisuke Sasaki & Kota Ibushi


Please log in to write a review