AJPW 04/25/2015 April 25th 2015 (2 Discs)

 
$5.99
Video Quality:EX
Run Time 3:00
 
1. (Block A) Go Shiozaki vs. Yutaka Yoshie
2. (Block B) Kento Miyahara vs. Jun Akiyama
3. (Block A) Suwama vs. Takao Omori
4. (Block B) Akebono vs. Joe Doering
5. (Block A Playoff) Suwama vs. Go Shiozaki
6. Kengo Mashimo & Zeus vs. KENSO & The Bodyguard
7. Atsushi Aoki, Hikaru Sato, Keisuke Ishii & Shigehiro Irie & Masanobu Fuchi vs. Kotaro Suzuki, Yohei Nakajima, SUSHI, Ultimo Dragon & Yoshinobu Kanemaru
8. (Finals) Akebono vs. Suwama

Please log in to write a review