Zero1 03/01/2015 March 1st 2015

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. KAMIKAZE & Kengo vs. Yoshikazu Yokoyama & Yusuku Obata
2. Daemon Ueda, Ryouji Sai & TARU vs. Masashi Takeda, Takashi Sasaki & Toru Sugiura
3. (ZERO1 Jr & International Jr Championship) Jason Lee vs. Minoru Tanaka
4. (NWA International Lightweight Tag Championship) Seiki Yoshioka & Shuji Kondo vs. Takuya Sugawara & YASSHI
5. Shinjiro Otani vs. LENOA
6. Isami Kodaka & Yuko Miyamoto vs. Ikuto Hidaka & Mineo Fujita
7. Hideki Suzuki vs. Masakatsu Funaki
8. (NWA I-C Tag Championship) Masato Tanaka & Takashi Sugiura vs. Daisuke Sekimoto & Kohei Sato

Please log in to write a review