Dragon Gate 12/16/2022 December 16th 2022 (2 Discs)

 
$5.99
 • 1. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki, Yashushi Kanda & Mochizuki Jr vs. Don Fujii, Ryu Fuda, Kaito Nagano & Yoshiki Kato
  2. Kota mInoura vs. Ko no Mama Ichikawa
  3. Jacky Funky Kamei, Jason lee & Ho Ho Lun vs. Ultimo Dragon, Eita & Kenichiro Arai
  4. YAMATO vs. Punch Tominaga
  5. Dragon Kid, Takashi Yoshida & Mondai Ryu vs. BIG BOSS Shimizu, U-T & Strong Machine J
  6. Naruki Doi, Shuji Kondo, Dragon Dia & Madoka Kikuta vs. KAI, BxB Hulk, Diamante & ISHIN
  7. Ben-K & Minorita vs. Yuki Yoshioka & HYO
  8. Kaz vs. Shun Skywalker

Please log in to write a review