Dragon Gate 06/22/2005 June 22nd 2005 (2 Discs)

 
$5.99
  • Masaaki Mochizuki, K-ness & Kenichiro Arai vs Don Fujii, Naruki Doi & Masato Yoshino 
  • Handicap Match: Michael Iwasa & Daniel Mishima vs. Stalker Ichikawa 
    Naoki Tanizaki vs Shingo Takagi 
  • Tozawa 10 Match Trial Series 8th: Katsuhiko Nakajima vs Tozawa (6:17)
  • Ryo Saito, Dragon Kid & Genki Horiguchi vs Magnum TOKYO, Anthony W. Mori & BxB Hulk
  • Open the Dream Gate Title Contendership : TAKA Michinoku vs.Susumu Yokosuka
  • CIMA, Magnitude Kishiwada, Don Fujii, Naruki Doi, Shingo Takagi & Masato Yoshino vs Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi, Anthony W. Mori, Naoki Tanizaki & BxB Hulk

Please log in to write a review