AJPW 01/02/2018 January 2nd 2018

 
$2.99
One
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Keiichi Sato vs. Yusuke Okada
2. Atsushi Maruyama, Dick Togo & Masanobu Fuchi vs. Osamu Nishimura, Ultimo Dragon & Yohei Nakajima
3. Kento Miyahara, Naoya Nomura, Yuma Aoyagi & Yoshitatsu vs. Hikaru Sato, KAI, Ryouji Sai & The Bodyguard
4. (Battle Royal) KAI vs. Atsushi Maruyama vs, Black Tiger vs. Fuminori Abe vs. Hikaru Sato vs. Kaji Tomato vs. Keiichi Sato vs. Kento Miyahara vs. Masanobu Fuchi vs. Naoya Nomura vs. Osamu Nishimura vs. Ryouji Sai vs. The Bodyguard vs. Yohei Nakajima vs. Yoshitatsu vs. Yuma Aoyagi vs. Yusuke Okada vs. Yutaka Yoshie
5. Shuji Ishikawa, Suwama & Atsushi Aoki vs. Jun Akiyama, Takao Omori & Koji Iwamoto
6. (AJPW Jr Championship) TAJIRI vs. Kotaro Suzuki
7. (Triple Crown Championship) Joe Doering vs. Zeus

Please log in to write a review