DDT 05/20/2018 May 20th 2018 (2 Discs)

 
$5.99
One
Video Quality:EX
Run Time 3:30
 
1. Rihotimo Dragon, Hiratimo Dragon, Takatimo Dragon & Toru Owashi vs. KUDO, Masahrio Takanashi, Yukio Sakaguchi & Saki Akai
2. Mad Paulie & Tetsuya Endo vs. Jason Kincaid & Mizuki Watase vs. Kouki Iwasaki & Shota vs. MAO & Mike Bailey
3. Kazusada Higuchi vs. Kota Umeda
4. Konosuke Takeshita vs. Shunma Katsumata
5. Antonio Honda, Danshuko Dino & Super Sasadango Machine vs. Daiki Shimomura & Nobuhiro Shimitani & Makoto Oishi
6. Soma Takao vs. HARASHIMA
7. (KO-D Openweight Championship) Shigehiro Irie vs. Keisuke Ishii

Please log in to write a review