DDT 08/25/2018 August 25th 2018 (2 Discs)

 
$5.99
Video Quality:EX
Run Time 3:00
 

1. Daiki Shimomura, Kouki Iwasaki, Rekka & Sanshiro Takagi vs. Toru Owashi, Yuki Ueno, Akito & Yuki Ino
2. Jason Kincaid, Mizuki Watase & Ryan Davidson vs. Mad Paulie, Nobuhiro Shimitani & Soma Takao
3. Danshoku Dino, Makoto Oishi & Super Sasadango Machine vs. KUDO, Masahiro Takanashi & Gorgeous Matsuno
4. Shigehiro Irie & Taiya Kea vs. Antonio Honda & Kazusada Higuchi
5. (QTR Final) MAO vs. Mike Bailey
6. (QTR Final) Tetsuya Endo vs. Kazuki Hirata
7. (QTR Final) HARASHIMA vs. Yukio Sakaguchi
8. (QTR Final) Daisuke Sasaki vs. Keisuke Ishii

 
 
 
 

Please log in to write a review