AJPW 08/26/2018 August 26th 2018 (2 Discs) *

 
$5.99
Video Quality:EX
Run Time 3:00
 

1. Black Menso-re & Black Tiger vs. Keichi Sato & Kotaro Suzuki
2. Hikaru Sato, Masanobu Fuchi, Osamu Nishimura & Ultimo Dragon vs. Atsushi Maruyama, KAI, Naoshi Sano & TAJIRI
3. Dylan James & Suwama vs. Gianni Valletta & Joe Doering
4. Jun Akiyama & Yoshitatsu vs. Jake Lee & Ryouji Sai
5. Yuji Hino vs. Kento Miyahara
6. (All Asia Tag CHampionship) Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs. Isami Kodaka & Takao Omori
7. (AJPW Jr Championship) Atsushi Aoki vs. Koji Iwamoto
8. (Triple Crown Championship) Zeus vs. Shuji Ishikawa 


Please log in to write a review