NOAH 08/18/2018 August 18th 2018 (2 Discs)

 
$5.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00

1. Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara vs. Seiya Morohashi & Yoshinari Ogawa
2. Cody Hall, KAZMA SAKAMOTO, Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai vs. Alejandro, El Hijo del Pantera, Junta Miyawaki & Masao Inoue
3. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Daisuke Harada & Tadasuke
4. (Elimination Match) Atsushi Kotage, Kaito Kiyomiya, Katsuhiko Nakajima, Kenou & Masa Kitamiya vs. Mohammed Yone, Quiet Storm, Akitoshi Saito, Masato Tanaka & Naomichi Marufuji
5. (GHC Jr Tag Championship) Hi69 & Minoru Tanaka vs. HAYATA & YO-HEY
6. (GHC Championship) Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki


Please log in to write a review