Dragon Gate 04/10/2019 April 10th 2019 (2 Discs)

 
$5.99
Video Quality:EX
Run Time 4:00
 
1. Dragon Dia, Jason Lee, Kota Minura, Shun Skywalker & Yuki Yoshioka vs. Hiroshi Yamato, K-ness, Mondai Ryu, Ryo Saito & Shachihiko BOY
2. Hyo Watanabe & Masaaki Mochizuki vs. KAZMA SAKAMOTO & Yasushi Kanda
3. Strong Machine F, Strong Machine G & Strong Machine J vs. Genki Horiguchi, Kzy & Susumu Yokosuka
5. Dragon Kid & Naruki Doi vs. Kaito Ishida & Masato Yoshino
5. Ben-K & Big R Shimizu vs. Eita & Takashi Yoshida
6. Kagetora, KAI, U-T, YAMATO & Yosuke Santa Maria vs. Shogo Takagi, Shuji Kondo, Takuya Sugawara, Toru Owashi & YASSHI

Please log in to write a review