AJW Dreamslam 1 (Blu-Ray with Cover Art)

 
$9.99
One
Video Quality:EX
Run Time 8:00
 
01. Plum Mariko & Hikari Fukuoka vs. Sakie Hasegawa & Kaoru Ito
02. Crusher Maedomari & Shark Tsuchiya vs. Bat Yoshinaga & Terri Power
03. KAORU & Ultima Tigrita vs. Tomoko Watanabe & Mima Shimoda
04. Rumi Kazama & Miki Handa vs. Suzuka Minami & Etsuko Mita
05. WWWA Martial Arts Title: Bat Yoshinaga vs. Susan Howard
06. Devil Masami vs. Chigusa Nagayo
07. Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Cuty Suzuki & Mayumi Ozaki
08. Bull Nakano & Aja Kong vs. Harley Saito & Eagle Sawai
09. Dynamite Kansai vs. Yumiko Hotta
10. Akira Hokuto vs. Shinobu Kandori
11. Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Combat Toyoda & Megumi Kudo

Please log in to write a review