Dragon Gate 01/26/2019 January 26th 2019 (2 Discs)

 
$5.99

January 26, 2019
1. (Ashiyanikki 6 Man Tag Tournament 1st RD) Ben-K, Big R Shimizu & Eita vs. KAI, U-T & YAMATO
2. Dragon Kid, Jason Lee & Misterioso Jr vs. K-ness, Ryo Saito & YASSHI (CLIPS)
3. (Ashiyanikki 6 Man Tag Tournament 1st RD) Kaito Ishida, Masato Yoshino & Naruki Doi vs. Hyo Watanabe, Shun Skywalker & Yuki Yoshioka
4. (Ashiyanikki 6 Man Tag Tournament 1st RD) Genki Horiguchi, Kzy & Susumu Yokosuka vs. PAC, Takashi Yoshida & Yasushi Kanda

January 27, 2019
1. Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker vs. Kagetora & U-T
2. KAI & YAMATO vs. PAC & Takashi Yoshida
3. (Ashiyanikki 6 Man Tag Tournament 3-Wat - Finals) Kaito Ishida, Masato Yoshino & Naruki Doi vs. Genki Horiguchi, Kzy & Susumu Yokosuka vs. Ben-K, Big R Shimizu & Eita


Please log in to write a review