AJPW 04/04/2019 April 4th 2019 (2 Discs)

 
$5.99

1. (3/16/19-Kobe) Kzy & YASSHI vs. Genki Horiguchi & Susumu Yokosuka (Clips)
2. (3/17/19-Tokyo) KAI & Kagetora vs. U-T & YAMATO (Clips)
3. (3/21/19-Kansai) Hyo Watanabe & Shun Skywalker vs. Kota Minoura & Yuki Yoshoioka
4. (3/21/19-Kansai) (Open the Triangle Gate Championship) KAZMA SAKAMOTO, Takashi Yoshida & Yasushi Kanda vs. Kaito Ishida, Masato Yoshino & Naruki Doi
5. (Open the Brave Gate Championship) Dragon Kid vs. Susumu Yokosuka


Please log in to write a review