NJPW 01/04/1996 January 4th 1996 (2 Discs)

 
$5.99
New Page 2
Video Quality:VG
Run Time: 3:15
  • Yuji Nagata, Shinjiro Otani & Tokimitsu Ishizawa vs. Hiromitsu Kanehara, Kazushi Sakuraba & Kenichi Yamamoto
  • IWGP Jr. Heavyweight Title: Koji Kanemoto [c] vs. Jushin Thunder Liger
  • Hiromichi Fuyuki vs. Yoji Anjo
  • Riki Choshu vs. Masahito Kakihara
  • IWGP Heavyweight Title: Keiji Muto [c] vs. Nobuhiko Takada
  • Satoshi Kojima vs. Hiroyoshi Tenzan
  • Shiro Koshinaka vs. Masahiro Chono
  • Shinya Hashimoto vs. Kazuo Yamazaki
  • Hiroshi Hase vs. Kensuke Sasaki
  • Antonio Inoki vs. Big Van Vader

Please log in to write a review