NJPW 07/12/2020 July 12th 2020 (2 Discs)

 
$5.99

1. Yuji Nagata, Satoshi Kojima & Ryusuke Taguchi vs. Togi Makabe, Tomoaki Honma & Gabriell Kidd
2. SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI vs. Tomohiro Ishii, Toru Yano & Yota Tsuji
3. El Desperado, Yoshinobu Kanemaru & DOUKI vs. Hiroyoshi Tenzan, Master Wato & Yuya Uemura
4. Yujiro Takahashi & Taiji Ishimori vs. Kazuchika Okada & Hirooki Goto
5. (NEVER Openweight Championship) Shingo Takagi vs. SHO
6. (IWGP Tag Championship) Hiroshi Tanahashi & Kota Ibushi vs. Taichi & Zack Sabre Jr
7. (IWGP & I-C Championship) Tetsuya Naito vs. EVIL


Please log in to write a review