Zero1 06/06/2020 June 6th 2020

 
$2.99

1. Shinjiro Otani vs. Satsuki Nagao
2. Yoshikazu Yokoyama vs. Tatsuhito Takaiwa
3. Masato Tanaka & Yuji Hino vs. Kohei Sato & Shoki Kitamura
4. Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara vs. SUGI & RAICHO
5. Yowa Iwasaki vs. Yuko Miyamoto
6. (Zero1 World Heavyweight Championship) Chris Vice vs. Hartley Jackson


Please log in to write a review