Zero1 01/01/2021 January 1st 2021

 
$2.99
One


1. Kazuki Hashimoto vs. Satsuki Nagao
2. Takanori Ito & Soma Watanabe vs. Shoki Kitamura & Takumi Baba
3. Hartley Jackson & Yuko Miyamoto vs. Chris Vice & Yoshikazu Yokoyama
4. Yasu Kubota & Hide Kubota vs. Takuya Sugawara & ASUKA
5. CIMA, T-Hawk & El Lindamin vs. Shinjiro Otani, Aja Kong & Yumeto Imanari
6. (ZERO1 Championship) Hayato Tamura vs. Masato Tanaka


Please log in to write a review