Kings Road 03/18/2006 March 18th 2006

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
 
  • Hisakatsu Oya vs. Shota Takanishi

  • Daisuke Ikeda & Junji Inazuma vs. Tomohiko Hashimoto & Manabu Hara

  • Tatsutoshi Goto vs. Yuto Aijima

  • Mitsuya Nagai & Taichi Ishikari vs. Mr. Gannosuke & Ricky Fuji

  • Shiro Koshinaka & Tarzan Goto vs. George Hines & Steve Corino

  • Kazushi Miyamoto vs. Takao Omori


Please log in to write a review