K-Dojo 06/19/2002 June 19th 2002

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
  • Yasu Urano & Teppei Ishizaka vs. Kunio Toshima & Sambo Oishi
  • Handicap Match: PSYCHO & Ofune vs. Apple Miyuki, Maya & DJ Nira
  • Kengo Mashimo vs. Joe Aoyama
  • YOSHIYA vs. Mr. X
  • Ryoutai Chikuzen & Mike Lee Jr. vs. Mr. X2 & Mr. X3
  • PSYCHO vs. DJ Nira
  • UWA World Middleweight Title: Hi69 vs. Silver Wolf
  • 2/3 Falls Match: TAKA Michinoku & Daigoro Kashiwa vs. Minoru Fujita & MIYAWAKI

Please log in to write a review