Zero1 09/06/2011 September 6th 2011

 
$2.99
Blank
Video Quality:EX
Run Time 2:00

1. Yusaku Obata & Super     Shenlong vs Takuya Sugawara & Nick Primo (13:42)
2. Aja Kong vs     Lingerie Muto (8:41)
3. Yoshiaki Fujiwara vs Yoshikazu Yokoyama     (6:52)
4. Shito Ueda vs Hiromitsu Kanehara (8:12)
5. Ikuto Hidaka     & Takafumi Ito vs Munenori Sawa & Mineo Fujita (12:01)
6. Masato     Tanaka & Zeus vs Ryoji Sai & Kenta Kakinuma (18:04)
7. NWA     Intercontinental Tag Title: © Kohei Sato & KAMIKAZE vs Shinjiro Otani     & Daichi Hashimoto (28:02)

 


Please log in to write a review